Насловна / Вести / Утре „Европски начела за квалитет на интревенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство“

Утре „Европски начела за квалитет на интревенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство“

„Европските начела за квалитет за интервенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство“ е меѓусекторски документ на ИКОМОС што произлегува од работата на експертската група составена од ИКОМОС, под мандат на Европската комисија и во рамките на Водечката иницијатива на Европската Унија за Европската година на културно наследство 2018 – „Негување на наследството: развивање стандарди за квалитет за проекти финансирани од ЕУ кои имаат потенцијал да влијаат врз културното наследство“

Главната цел на овој документ е да даде насоки на начелата за квалитет за сите засегнати страни кои се директно или индиректно вклучени во проектите за заштита и управување со културното наследство, главно поврзани со градителското наследство и културните предели, а кои се финансирани од Европската Унија, вклучително и европските институции, институции кои се надлежни за заштита на културното наследство, меѓународните организации, граѓанското општество и локалните заедници, но и приватниот сектор и експертите.

Документот се фокусира на суштинското прашање за квалитетот, резимирајќи ги клучните концепти, меѓународни повелби, европски и меѓународни конвенции и стандарди, како и промените во разбирањето и практиката на заштитата на културното наследство. Наведени се културни, социјални и економски придобивки, како и придобивки кои влијаат врз животната средина, а кои произлегуваат од примената на начелата за квалитет. Со оглед на тоа што препознавањето на културното наследство како заедничко добро и одговорност е предуслов за квалитет, се предлага да се усвојат зајакнување на имплементацијата на начелата и стандардите за конзервација во секоја фаза од циклусот – од програмирање до евалуација.

„Европските начела за квалитет за интервенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство“ на ИКОМОС се преведени на македонски јазик (https://rb.gy/bnbhjo) и нив ги промовира ИКОМОС Македонија со цел да ги доближи неговите содржини до македонските професионалци од областа на заштитата на културното наследство, како и релевантните носители на одлуки кога станува збор за програми финансирани од ЕУ во кои земјата има право да учествува.

ИКОМОС Македонија, кој е национален комитет во рамките на меѓународната заедница на ИКОМОС и најголемата и најстарата невладина организација за недвижно културно наследство во Северна Македонија, има за цел да ги промовира овие начела за квалитет меѓу стручната заедница и да ги поддржи процесите за зајакнување на нивните капацитети преку обуки за планирање и креирање на проекти за културно наследство. Ова е во согласност со пошироките цели на ИКОМОС Македонија да предлага и да се процедури за конзервација и рехабилитација на културното наследството во земјата.

и1_resize

АГЕНДА

Локација: Europe House – Скопје / Емитување во живо на социјалните мрежи и YouTube каналот на ИКОМОС Македонија

Датум: 20 мај 2022 год.

11:00 г-ѓа Кристина Бицева, Претседател на ИКОМОС Македонија (поздравно обраќање)

11:10 Н.Е. г. Дејвид Гир, Амбасадор и Шеф на Делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија – „Поддршката на ЕУ во заштитата на културното наследство минатото кон иднината”;

11:20 д-р Бисера Костадиновска – Стојчевска, Министер за култура „Приоритетите на Министерството за култура во заштитата на културното наследство – достигнувања и предизвици“;

11:30 д-р Риин Алаталу, Потпретседател на ИКОМОС (обраќање преку видео порака)

11:35 г-ѓа Мари-Лор Левенир, Генерален директор на Меѓународниот секретаријат на ИКОМОС

(обраќање преку видео порака);

11:40 Кафе пауза

11:50 г. Грелан Д. Рурк, ИКОМОС Ирска, клучен експерт, ко-автор на документот – Презентација на „Европските начела за квалитет за интервенции финансирани од ЕУ со

потенцијално влијание врз културното наследство“

12:20 г-ѓа Кристина Бицева, Претседател на ИКОМОначела за квалитет во македонскиот контекст за културно наследство“ и промовирање на преведениот документ на македонски јазик

12:35 д-р Мери Стојанова, Директор на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола“ – „Презентација на проектот за културно наследство финансиран од ЕУ во Северна Македонија преку IPA CBC Албанија Северна Македонија 2014-2020”

12:50 – 13:10 Дискусија

и_resize

Испрати коментар

Scroll To Top