Насловна / Импресум

Импресум

ИЗДАВАЧ:

„Биропрес“ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов број 21, влез 2, локал 7, 1000 Скопје
тел./факс: + 389 2 3109311; + 389 2 3151311; + 389 2 3132924;
e-mail: porta3@porta3.com.mk

РЕДАКЦИЈА:

Сања РАЃЕНОВИЌ ЈОВАНОВИЌ, дипл.инж.арх. – главен и одговорен уредник

Бојана ПАЛИФРОВСКА, дипл.инж.арх.

Дијана РИСТОВА, лектор
Гоце ЦВЕТАНОСКИ, графички уредник
Кире ПОПОВ, фоторепортер

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ:

Ангел СИТНОВСКИ
Александар ЧЕРЕПНАЛКОСКИ
Бошко ВИДОЕСКИ
Владимир Б. ЛАДИНСКИ (В.Британија)
Горан МАРКОВСКИ
Даниела МЛАДЕНОВСКА
Душанка ШУЛОВИЌ
Ѓорѓе ЈОКИЌ (СРБИЈА)

Јулијана ВЕЛКОВСКА (САД)

Катерина СПАСОВСКА-ТРПКОВСКА
Љупчо АТАНАСОВСКИ
Љупка ДУКОВСКА
Натка ЌОСЕВА

Никола ЃОРЃИЕВСКИ

Невена ГЕОРГИЕВСКА
Филип ФИЛИПОСКИ

Иван МИРКОВСКИ

Бојана ДИМИТРОВСКА

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ:

Вања ДОНЧЕВА-РАЈАТОСКА, дипл.инж.арх. – претседател
Александра ПЕТРОВСКА, дипл.инж.арх.
вон. проф. д-р Златко ЗАФИРОВСКИ, дипл.град.инж.
Александар ЧЕРЕПНАЛКОСКИ, дипл.шум.инж.

УПРАВИТЕЛ:

м-р Раде ЈАНКОВ

 

Scroll To Top