Насловна / Импресум

Импресум

ИЗДАВАЧ:

„Биропрес“ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов број 21, влез 2, локал 7, 1000 Скопје
тел./факс: + 389 2 3109311; + 389 2 3151311; + 389 2 3132924;
e-mail: porta3@porta3.com.mk

РЕДАКЦИЈА:

Дејан Буѓевац, главен и одговорен уредник

Дијана Ристова, лектор
Гоце Цветаноски, графички уредник
Кире Попов, фоторепортер

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ:

Ангел Ситновски
Александар Черепналкоски
Владимир Б. Ладински (Англија)
Даниела Младеновска
Драган Ристов
Ѓорѓе Јокиќ (Србија)
Енис Хоџа
Љупка Дуковска
Мишко Ралев
Ненад Тониќ
Андреј Андреев
Трајче Стојанов
Филип Филипоски
Соња Танеска
Сања Раѓеновиќ Јовановиќ

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ:

Вања Дончева Рајатоска, дипл.инж.арх. – претседател
Александра Петровска, дипл.инж.арх.
Доц. д-р Златко Зафировски, дипл.град.инж.
Александар Черепналкоски, дипл.шум.инж.

 

Scroll To Top