Насловна / Импресум

Импресум

ИЗДАВАЧ:

„Биропрес“ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов број 21, влез 2, локал 7, 1000 Скопје
тел./факс: + 389 2 3109311; + 389 2 3151311; + 389 2 3132924;
e-mail: porta3@porta3.com.mk

РЕДАКЦИЈА:

Сања Раѓеновиќ Јовановиќ, дипл.инж.арх. – главен и одговорен уредник

Катерина Спасовска Трпковска, новинар

Дијана Ристова, лектор
Гоце Цветаноски, графички уредник
Кире Попов, фоторепортер

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ:

Александар Черепналкоски
Владимир Б. Ладински (Англија)
Даниела Младеновска
Драган Ристов
Ѓорѓе Јокиќ (Србија)
Невена Георгиевска
Љупка Дуковска
Натка Ќосева
Душанка Шуловиќ

Горан Марковски
Филип Филипоски
Соња Танеска

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ:

Вања Дончева Рајатоска, дипл.инж.арх. – претседател
Александра Петровска, дипл.инж.арх.
Доц. д-р Златко Зафировски, дипл.град.инж.
Александар Черепналкоски, дипл.шум.инж.

УПРАВИТЕЛ:

Љупчо Атанасовски, дипл.инж.арх.

 

Scroll To Top