Насловна / Архитектура / Првонаграденото решение на меѓународен конкурс во Црна Гора на архитектонски тим од Македонија

Првонаграденото решение на меѓународен конкурс во Црна Гора на архитектонски тим од Македонија

Министерство за екологија, просторно планирање и урбанизам на Црна Гора, распиша меѓународен конкурс за идејно архитектонско решение за зградата на Државната институција за ревизија Црна Гора. Вкупната површина на зафатот на парцелата изнесува 1960 квадратни метри. Од учесниците се очекувало во рамки на идејното решение, да дадат и предлог за уредување на јавна површина – сквер.

На Конкурсот за идејно архитектонско решение на зградата на Државната ревизорска институција на Црна Гора пристигнале вкупно 20 конкурсни трудови.

Доделени се три награди и три откупа. Првата награда припадна на архитекти од Македонија, првонаграденото решение под шифра „TREM7654“ е дело на авторите: Александар Симјеноски, Христијан Ивановски и Викторија Богданова.

Ви го презентираме првонаграденото решение на тимот од Македонија.

Trepetljika / Бела Топола / Populus Тremula / Државна институција за ревизија Црна Гора

Ревизорот е личност кој ја нагледува исправноста на процесите кои се одвиваат помеѓу јавните институции на темелен, независен и транспарентен начин.

Не станува збор само за проверување на исправноста, туку за креативно советување за начини на подобрување на начините и ефикасноста во служењето на граѓаните, од страна на тие институции.

Ако ревизорското дејствување го разбереме како мост помеѓу правилното (посакуваното) и реалното (несовршеното), овој Ревизорот ја симболизира критичната мисла како конструктивната арматура која воспоставува и држи хармоничен ред и стремеж кон совесно делување во едно здраво општество.

Ревизорот е Гласник помеѓу Граѓанинот и Институцијата.

Како да се проектира архитектонско решение кое ќе ги вдоми потребите на овие Гласници? Како да се замисли Зграда која ќе биде огледало на ревизијата (пре-обмислување, пресогледување) како стремеж кон општествена исправност?

(клучни зборови: строгост, ригорозност, визионерство, конструктивна критика, огледало)

01_resize

Поглед кон заападната страна каде јасно се чита геометриската игра на фасадата, составена од едноставни волуменски повторувања на елементите, кои функционално овозможуваат енергетската ефиксност

Трепетлика е суштество кое трепери.

Трепетлика е бела топола, чии листни дршки се толку рамни што треперат и на најблагото ветре.

Трепетлика е името на новиот дом на државната институција за ревизија:

 • Нејзината стаклена обвивка трепери на најблагата промена, одвнатре и однадвор.
 • Нејзината нежна строгост и конструктивна повторливост врамува динамични огледала.
 • Нејзината ревизорски аскетска внатрешност и рационална основа се сретнуваат со надворешна шума и јавноста токму на стаклена обвивка: Огледало на транспарентноста помеѓу Граѓаните и Институциите.

Изградената Трепетлика е опкружена со

Новозасадени Трепетлики и со

Постојни Борови и Чемпреси.

Изградената Трепетлика ја манифестира будно на својата обвивка секоја промена на бојата на лисјата, доаѓањето на птиците, движењето на минувачите, будењето на пеперутките.

02_resize

СЛЕТУВАЊЕ ВО ОКОЛИНАТА: СОВРЕМЕН ПРЕВОД НА ПОДГОРИЧКИОТ АРХИТЕКТОНСКИ ЈАЗИК

Архитектонското решение на Трепетлика ги гради своите три принципи – Транспарентност, Строгост, Едноставност – врз постојните вредности кои ги препознавме во архитектонскиот јазик на градот Подгорица.

Покриените променади и пластично истакнатите ритмични брисолеи на Лицето на архитектонските зданија, ги прочитавме на

 • Плоштадот на Независноста, Централната Банка, Музичкиот центар во поширокиот контекст, и
 • Академијата на Науките и Уметностите и Вила Горица во поблиската околина на локацијата.

Покриените променади и пластично истакнатите ритмични брисолеи ги присвоивме и ги интегриравме во Трепетлика со еден материјален пристап кој е полесен од постојната бетонска тенденција: преплетување на повторливоста на елегантните бели структури и транспарентноста на стаклените „oчи-прозорци” на зградата, чија поставеност овозможува:

1. огледување на зелената околина

2. јужно отварање (ориентација) кон амфитеатралниот пејсаж над реката Рибница

3. северо-источно отварање и поглед кон зеленото возвишување Горица.

Model

читање на опкружувањето: истражување на контекстот и превод на подгоричкиот архитектонски јазик

Пејзажно уредување: МЕКА ГРАНИЦА ПОМЕЃУ ПРИРОДАТА И АРХИТЕКТУРАТА

Трепетлика е поставена на улицата со едно благо повлекување кое создава трапезоидна пијаца, врамена од конзолните стаклени испусти на катовите, тремот на влезот и дрворедот.

Дрвјата се третирани како Личности – тивки сведоци – кои го зазеленуваат просторот со вертикално означување на територијата:

1. Постојни зачувани дрвја во здрава состојба:

 • Pinus Bruta Ten., Tilia Cordata Mil. во дрворедот на ул. Херцеговачка
 • b. Celtis Australis L на почетокот на дрворедот кон внатрешноста (западна линија)
 • c. Cipressus Sempervirens L. во триаголниот парк на раскрсницата.

2. Новозасадени дрвја Трепетлики – Populus Tremula кои ги дефинираат меките рабови меѓу пешачките патеки и улицата, како и гранците со околните парцели (7 во триаголниот парко, 3 на улица Херцеговачка, 3 кон длабочината на парцелата и 1 поголема Трепетлика како центар на задниот двор.

Изборот на Трепетлика како дрво чии лисја треперат и на најблагото ветре, се должи и на нејзината вертикална издолженост и белината на нејзиното стебло.

Повторливоста на повеќе дрва Трепетлики околу објектот Трепетлика прави да просторот на и пред Ревизорската Зграда и триаголниот парк се доживеат како волумен со единствен конитнуиран бел јазик, со нежна поинаквост од останатите предвидени дрвореди на улиците Херцеговачка и Пролетерске Бригаде.

Повторливоста на повеќе дрва Трепетлики ги нагласува 4-те зачувани дрвја и ја слави нивната поинаквост. Посебноста и возраста на 4-те зачувани Дрвја се лесно претпознатливи кога се согледуваат разликите во треперење на нивните листови, во споредба со новозасадените Трепетлики.

04_resize

Објектот Трепетлика заликува на дрвјата Трепетлика и комуницира со нив низ следните просторни одлики:

1. Повторлива Белина на вертикалните структурални елементи кои ги врамуваат стаклата

2. Централна Празнина која се отвара кон небото

3. Трепетлив Одраз на надворешниот и внатрешниот живот низ листовите и стаклата.

Партерното решение формира ортоголнална матрица која го следи правецот на улица Херцеговачка. Мозаикот на ниско зеленило тече непрекинато низ западниот и североисточниот двор во пријатна сенка под крошните.

 • Западниот двор (и дрворед) ја прима во себе издолжената функција на бифето
 • Североисточниот двор (и една Трепетлика) ја прима во себе издолжената функција на двете конференциските сали.

Дворовите структурирани по матрицата на партерот, изобилуваат со клупи и отворени простори кои тежнеат да ја изразат пријатната зелена атмосфера, која се наоѓа на полапат помеѓу ѕелените микроклими на Ридот Горица и реката Рибница.

Во себе, зградата Трепетлика содржи две висечки вертикални градини на јужната и североисточната фасада, а петтата фасада свртена кон небото создава кровна градина и светлосна празнина.

05_resize

Развивање на формата

06_resize

Енергетска ефикасност

АСКЕТСКА ВНАТРЕШНОСТ СО ПРАЗНИНА КОЈА СЕ ОТВАРА КОН НЕБОТО

Централната просторна тема во зградата Трепетлика е светлосната празнина која се издига низ сите катови до самиот кров.

Додека тлорисот е едно аскетски организирано, рационално и функционално решение, Празнината му донесува една динамична енергија кои овозможува не само естетски возбудливи погледи помеѓу катовите, туку и тематска поделба помеѓу раководителите и вработените.

Патувањето низ зградата Трепетлика започнува на самиот влез, чие повлекување во неправилен трем не поканува да влеземе на необично видлив начин. При упатувањето кон рецепцијата се согледуваат амфитеатрално поставените скали кои служат не само како вертикална комуникација, туку и простор за социјализација осветлен од источната страна и од зениталниот отвор кој ја врамува празнината.

Model

Протекување на функциите кон надворешноста, и нижење на содржините околу правецот кој ги поврзува предниот и задниот двор

Кога стигнувате до рецепцијата, имате можност:

 • да се качите по церемонијалните скали кон работните простори
 • да продолжите по оската која води до конференциските простории и салата за состаноци (одделени меѓусебно со флексибилна преграда)
 • да се качите со лифтот во класично решеното противпожарно јадро
 • да се освежите со оброк во бифето
 • да излезете на парковското зеленило во еден од двата зазеленети дворови.

Вертикалната празнина просторно ги поделува канцелариите на вработените и приемниот простор кај раководителите. Централниот хол прераснува во галерија.

Model

Model

Model

Атмосфери:

 1. Трпезаријата се отвара кон страничниот двор: страничниот двор станува трпезарија под одтворено небо.
 2. Конференцискиот простор и салата за состаноци се отвараат на задниот двор, и се меѓусебно одвоени со преграда.
 3. Централниот хол се трансформита во вертикална празнина, а скалите се претвораат во амфитеатрален простор за читање и социјализација.
 4. Влезниот плоштад на нежен начин ги повикува минувачите да успорат и застанат овде на нивната прошетка: Трепетлика станува градски ориентир: Nađimo se kod Trepetljike!

Приземјето дополнително ги содржи архивот, и канцелариите за внатрешна контрола, меѓународни односи, финансии, правници и советници за информатички технологии.

Првиот кат ја содржи зоната на Сенатот на државната институција. Вертикалната празнина ги одвојува Салата за состаноци и приемниот простор на Сенаторот. Канцелариите на Сенаторот и секретарот ДРИ се ориентирани кон јужните погледи над реката Рибница, а помеѓу нив се случува зазеленет балкон кои носи светлина во хоризонталната комуникација на катот. На североисточната и западна страна се наредени канцелариите на вработените ревизори.

Принципот се повторува на следните два ката, со тоа што наместо сала на состаноци, овојпат празнината е тангирана од канцеларијата на вработените ревизори.

09 osnovi_resize 10 osnovi_resize 11_resize

Поглед кон јужниот влезен Плоштад, со трем и стаклена фасада и нагласена транспарентност

12_resize

Поглед кон Галеријата и амфитеатралните скали како простор за дружење и одмор, со библиотека која се издига низ целата висина. Оваа точка покажува јасна диференцијација на движењето: патот кон конференциските сали, и патот коон работните простории на повисоките катови

13_resize

На западната страна прозорите се покриени со платнена завеса која го овозможува соодветно осветлување

14_resize

Поглед кон влезниот Плоштад и страничниот двор

15_resize

Поглед кон задниот двор: истекување на функцијата на конференциските сали под отворено небо

Автори: Александар Симјеноски, диа, Христијан Ивановски, диа и Викторија Богданова, диа

 

 

Испрати коментар

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top