Насловна / Архитектура / Хераклеа Линкестис е прогласенa за културно наследство од големо значење

Хераклеа Линкестис е прогласенa за културно наследство од големо значење

Археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис во Битола е прогласен за културно наследство од големо значење. Одлуката е донесена на последната седница на Владата на Македонија. Со оваа одлука за Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис” се обезбедува воспоставување трајна заштита на доброто и негова категоризација, согласно со Законот за заштита на културното наследство.

Bitola - Heraklea Lyncestis

Со прогласување на Споменичката целина за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува трајно зачувување на Споменичката целина во изворна состојба, создавање на поволни услови за опстанок на Споменичката целина и задржување на интегритетот на сите податоци што тој ги носи со себе како сведоштво, ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Споменичката целина и за неговата улога во културната идентификација, оспособување на Споменичката целина според неговата намена и значење, заради задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и општеството и спречување дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување или деградирање.

Споменичката целина претставува сведоштво со релевантно значење за археологијата и воопшто културата од античкиот период.

Heraklea2_resize

Испрати коментар

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top