Насловна / Архитектура / Темната линија на студијата Мichèle & Мiquel и Da Vision Design

Темната линија на студијата Мichèle & Мiquel и Da Vision Design

Студио за архитектура и урбанизам  Michèle & Miquel, во соработка со DA VISION DESIGN, трасираат патека во срцето на планинскиот регион помеѓу Тајпеј и Илан, во источен Тајван. Овој регион низ историјата претставувал средиште на различни патишта. Последните зафати, изградени на почетокот на 20 век, се железничките линии што ја поврзуваат индустријата за јаглен. Кога рудниците останаа затворени кон крајот на дваесеттиот век, железницата беше напуштена.

16 17 18 19

Проектот во фокусот ја позиционира еко-историската патека, која овозможува поврзување на старите и напуштени инфраструктури, и обезбедува реоткривање на индустриското наследство, со посебна почит кон природните особености на контекстот (планините, клисурите и водопадите) и ревитализација на регионот по постиндустријализацијата. Заклучно од презентацијата, станува збор за детално разработен инфраструктурен сегмент помеѓу Мудан и Сандиаолинг, кој минува низ тунел на некогашен рудник и продолжува преку нов пешачки мост до карпите на реката Келунг.

15 14 13 10 11 12

Индустријата несомнено, во последно време има тенденција да ги напушта урбаните предели со истата радикалност со која ги населила. Како производ на прецизен техничко-економски систем, инфраструктурите стануваат неатрактивни штом се појави поефикасен систем. Остануваат монументални физички траги, каде флората и фауната повторно и завземаат правејќи екосистем. Конкретно на локации слични како оваа, геолошките и биолошките појави се случуваат многу брзо.

 

На овој начин, се креира хибридна средина во која традиционалните разлики меѓу природата и културата се нејасни. Од почетокот на проектот, се работи на задржување на тунелот во сета негова историска дебелина, таков каков што е, без да се обновува и прикажува трансформацијата на местото од неговото напуштање, вклучувајќи ги карпестите и песочните почви акумулирани од тајфуните. протокот на вода од инфилтрација, бујната вегетација која ги покрива монументалните фасади и дрвјата кои се наоѓаат по целата траса.

6 4 7 8

Гледајќи ја вегетацијата која посегнува, водата што тече и моќта на геолошките појави, техничкиот подвиг на делото станува поочигледен и ја истиснува моќта на промената на времето. Снимањето дека тунелот низ кој се движеа парните локомотиви е претворен во мирна, влажна пештера, не значи откажување од  историската интерпретација на местото. Напротив, тоа е само еден поттик за проширување на историскиот спектар на опфатот.

 

20 21 22 23 27Пред да биде пуштен во употреба, на отворањето потребно е да се извршат претходно подготвителни работи како: безбедно минување низ тунел подложен на можни одрони, поставување на патека на земја, изградба на комплексна структура на вертикална и нестабилна почва… и сето тоа без да се сече ниту едно дрво. Предизвикот кој овде се наметнува е интервенцијата да се реализира на што е можно подискретен и „природен“ начин.

 

Напорите на проектот да им се дозволи на постојната инфраструктура и пејзаж да зборуваат сами за себе, минимизирајќи ја конкуренцијата со постојните преку нагласување на контрастот со употреба на единствен материјал и единствен систем:

• Челични профили со дијаметар од 16 mm ја сочинуваат целата видлива материја.

• Поставени паралелно, оддалечени 40 mm, со јаз од 24 mm меѓу нив.

На тој начин се препознава постојната траекторија на двете големи дела кои влијаеле на конкретното место во последните 100 години: изградбата на железничката пруга и последователното дејство на природата, евоцирајќи, преку материјата, железницата и низ празнината, пејзажот.

Решетките го сочинуваат подот и сè што се расплетува од подот. Челичната завршница е заоблена за да се создаде првата линија на ограничување, багажник за велосипеди, мал амфитеатар, километарски натпис или заштита во тунелот. Ова „бесконечно“ повторување завршува конституирајќи една единствена целина што нè тера да заборавиме на нејзиното присуство за да ѝ отстапиме место на природата што се појавува насекаде: во далечината, како рамка за позадина, надвор од модната писта; во близина, низ земјата, каде што ги гледаме камењата и песокот, ја слушаме водата, ја допираме вегетацијата.На крајот од тунелот, базен со вода го рефлектира небото. Тоа е празнината што ја остава стариот мост над Реката Килунг.

Испрати коментар

Scroll To Top