Насловна / Вести / Сараево врши попис на индивидуалните ложишта, како чекор во борба против загадениот воздух

Сараево врши попис на индивидуалните ложишта, како чекор во борба против загадениот воздух

Кантонот Сараево започна со подготовка на десетгодишна стратегија за ограничување на употребата на јaгленот, со цел намалување на екстремното загадување на воздухот, а првиот чекор ќе биде попис на сите индивидуални ложишта – печки и котли на територијата на градот. Главниот град на Босна и Херцеговина, на овој начин покажува дека има намера сериозно да се позанимава со овој проблем кој го загрозува здравјето и животот на граѓаните. Во прилог на оваа заложба одат уште неколку активности, како што е субвенционирање на граѓаните за замената на старите печки и котли на јаглен, како и истражување на геотермалните води со цел нивно вклучување во топлификацискиот систем. Во соопштението на кантоналните власти, се истакнува дека не е можно позначајно подобрување на квалитетот на воздухот без системски и стратешки пристап во производството на топлинска енергија за греење, и без категорична забрана на употребата на јагленот и другите цврсти горива. Како што се соопштува, поради нецелосност на потребните влезни податоци, на изработката на оваа стратегија ќе и претходи попис и изработка на регистар на сите индивидуални ложишта во Кантон Сараево на GIS подлоги. Пописот ќе биде спроведен со посетување на населбите и директно утврдување на видовите горива и карактеристиките на ложиштата, оџаците и начинот на дистрибуција на топлинската енергија. Изработката на оваа стратегија, помеѓу останатото опфаќа: пресметка на вкупните емисии и влијанието врз квалитетот на воздухот на сите индивидуални ложишта на цврсти горива со употреба на модел на дисперзија, анализи и давање предлози за унапредување на контролата на емисиите, унапредување на оџачарството, контрола и сертификација на печките и горивата кои се користат во Кантонот Сараево, анализа на изложеноста на населението, мерки за енергетска ефикасност во индивидуалните објекти, како и предлози за унапредување и измена на законската регулатива. Со стратегијата ќе биде предложен сет мерки групирани во три сценарија, и ќе биде спроведена анализа на ефектите од намалувањето на емисиите од сите одделни мерки, како и проценка на потребните средства за имплементација. При изборот и предлагањето на мерки, ќе се земат во предвид искуствата и практиките од најдобрите земји во ЕУ, но секако и локалните прилики и можности, се вели во соопштението.

sarajevo1

sarajevo2

Испрати коментар

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top