Насловна / Градежништво / Ниту еден систем за планирање на просторот не е совршен

Ниту еден систем за планирање на просторот не е совршен

126_porta3_img_6.jpgСпоред британските закони, одборниците, членови на локалниот “Комитет за планирање”,  се оние што ги носат одлуките за тоа дали еден проект ќе добие урбанистичка согласност или не, а на предлог на стручната служба за “Контрола на развојот”.  Одлуката на одборниците може да биде во согласност или спротивно со препораките на стручната служба, а во одредни случаи кога одборниците сметаат дека немаат доволно информации за носење на одлука можат да побараат дополнителни информации, увид на терен и сл.  На овој начин се обезбедува демократските избрани претставници, одборниците, да решаваат за најзначајните проекти од интерес за пошироката заедница, како и за оние поконтраверзни проекти. Во одредени случаи на помали, неконтраверзни проекти за кои нема негативни или валидни коментари, одлуката, според делегирани права, можат да ја носат директно и стручните служби.

Повеќе во број 126, Петок 12.03.2010 г.

Испрати коментар

Scroll To Top