Насловна / Импресум

Импресум

ИЗДАВАЧ:

„Биропрес“ ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов број 21, влез 2, локал 7, 1000 Скопје
тел./факс: + 389 2 3109311; + 389 2 3151311; + 389 2 3132924;
e-mail: porta3@porta3.com.mk

РЕДАКЦИЈА:

Дејан Буѓевац, главен и одговорен уредник

Костадинка Солева, лектор
Гоце Цветаноски, графички уредник
Кире Попов, фоторепортер

НОВИНАРИ:

Катерина Спасовска – Трпковска

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ:

Ангел Ситновски
Александар Петров (Италија)
Александар Черепналкоски
Александра Шекутковска
Владимир Б. Ладински (Англија)
Даниела Младеновска
Драган Ристов
Драгица Фаррен (В. Британија)
Ѓорѓе Јокиќ (Србија)
Ивана Групче
Енис Хоџа
Ивона Митева
Љупка Дуковска
Мишко Ралев
Ненад Тониќ
Сашо Кузмановски
Трајче Стојанов
Филип Филипоски

 

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ:

Вања Дончева Рајатоска, дипл.инж.арх. – претседател
Александра Петровска, дипл.инж.арх.
Доц. д-р Златко Зафировски, дипл.град.инж.
Александар Черепналкоски, дипл.шум.инж.

 

Scroll To Top