Насловна / Архитектура / Во Белград на Врачар, павилјон посветен на творештвото на Момо Капор

Во Белград на Врачар, павилјон посветен на творештвото на Момо Капор

Градот Белград деновиве најави јавна презентација на урбанистичкиот проект за реконструкција на објект и платото во Караѓорѓевиот парк на Врачар, автентично историско место од времето на Првото српско востание.

Носител на проектот е бирото „ПЦ Арт“ од Белград, кој го доставил барањето за потврда во име на инвеститорот – Оставштина „Момчило Момо Капор“ со седиште во Белград, со согласност на Градот Белград.

3

Оживување на амбиентот на творештвото на Момо Капор

Границата на урбанистичкиот проект ја опфаќа парковската површина „Караѓорѓев парк“ на Врачар и се граничи со булевар и улици.

Планираниот павилјон на приземјето ќе има галерија и мала продавница, додека во сутеренот е предвидена стална поставка Легат на Мома Капор – дела и артефакти од животот на пистаелот и сликарот (скици, цртежи, слики, книги, како и елементи од ентериер и сл.) кои, како што се наведува, би им овозможило на посетителите да го оживеат амбиентот на неговото творештво во областа на сликарството и книжевноста.

0

Во подземното ниво се предвидени помошни и технички простории: тоалети, техничка просторија, опрема за базен, магацин и канцеларија. Влезот во објектот е решен на ниво на надворешниот простор и постоечкото плато под колонадата.

Подземниот и надземниот кат се поврзани со репрезентативна скали и лифт. Планирано е паркирање на рабовите на локацијата, односно на постојните улични паркинг места.

1

Како што е наведено во проектната документација, постојното плато се реконструира во постоечкиот габарит со додавање на урбан мобилијар и осветлување.

Пејзажното уредувањет на непосредната околина на објектот – платото и површината на водата е просторно и естетски вклучено во целокупната слика на објектот преку материјализацијата на поплочувањето и дизајнот на новиот мобилијар и расвета, создавајќи репрезентативна целина во рамките на паркот.

7

8

Што се однесува до постоечката вегетација на предметната локација, таа е целосно задржана и освежена со нови садници од ниска и декоративна вегетација.

Постојните базени на платото пред објектот се реконструираат, односно се редизајнираат во линеарна плитка декоративна водена површина.

2 9 4

Испрати коментар

Scroll To Top