Насловна / Вести / Оглас за избор на членови на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје

Оглас за избор на членови на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје

Јавниот оглас за избор на членови на Партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје, којшто е отворен до 21. февруари 2024 година.

Повеќе информации на следниот линк.

Огласот го дефинира Партиципативното тело на следниот начин:

„Партиципативното тело за урбанизам ги претставува сите различни интереси и интересни групи во градот Скопје и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија.

Партиципативното тело има право да расправа за сите работи од надлежност на Град Скопје како посебна единица на локалната самоуправа и може да влијае на планските решенија и политиките на просторен развој, преку презентирање на своите мислења до Советот на Град Скопје.“

ггс

Испрати коментар

Scroll To Top