Насловна / Архитектура / Симбиоза помеѓу културата и слободното време – културен центар на студиото Superestudiо

Симбиоза помеѓу културата и слободното време – културен центар на студиото Superestudiо

Архитектонското студио Superestudio стои зад новата библиотека и културен центар лоцирани во Лемоа, до Билбао, Шпанија. Предлогот е дел од јавниот проект КУЛТУР развиен од локалната администрација, кој подразбира отворен и партиципативен процес за дефинирање на акцијата и нејзината програма.

33 34 5 3 4

За да го овозможи проектот, градскиот совет на Лемоа постигна договор со бискупијата на Билбао да користи една од нејзините згради (стара парохиска куќа) во следните четириесет години, приспособувајќи ја и преуредувајќи ја со цел да спроведе активности кои ја претставуваат плуралноста на вредности кои го карактеризираат ја актуалзиираат заедницата.

Superestudio ја зеде в предвид врската помеѓу зградата и парохијата Санта Марија, зачувувајќи ги белезите на зградата, покрај нејзината просторна структура, квалитетот на материјалот и нејзината надворешна морфологија, ревидирани од современите пристапи.

21 20 19 8 7

Структурата е изработена од контра-ламинирано дрво (CLT), и работи како структурен стабилизатор; Со помош на челичните рамни држачи ќе ги шиеме овие два системи правејќи ги да работат истовремено, одржувајќи го темпото. Потребата за развој на проектот KULTUR се јавува кога Градскиот совет на Лемоа и бискупијата во Билбао ќе потпишат договор за да можат да користат зграда што ја поседуваат (поранешен ректорат), со цел да се развијат културни и рекреативни активности во следните четириесет години.

12 11 14 15

Пред да се разгледаат и да се извршат архитектонските работи, се започна проектен проект кој ќе ја вклучи општината и сите луѓе кои живеат во неа. Врз основа на размислувањата и заклучоците од овој партиципативен процес, ќе се дефинираат спецификациите на новата зграда  а целосно ќе се редефинира културната и рекреативната понуда на општината.

Прашањето што си го поставуваме кога решаваме програма со силен општествен карактер како онаа што ја поставува процесот, е како да изградиме зграда од народот за народот и која ги претставува и идентификува калеидоскопските вредности на отворено и множина. .

Дали новите јавни згради ќе бидат место за секого, доградби на грчката агора, отворени згради, одраз на ново модерно општество, кое мора да ја претставува јавноста во град како сегашниот и да стане репрезент на  граѓанското и асоцијативно ткиво присутни во LEMOA?

25 28 30 31 32 36

Дали новите културни објекти можат да станат репрезентативни на културата и во духот на градот како што биле црквите во 19 и 20 век?

Идејата за изградба на културна зграда во просторот што претходно го окупирал ректоратот (зграда поврзана со парохијата Санта Марија) не обврзува да размислиме за почитување на дел од сеќавањето на местото (зачувување на белезите на зградата што треба да се интервенира особено и на баскиската архитектонска култура воопшто), преку операции за вкоренување, однос со контекстот и урбаното шиење, а исто така и за зачувување на нејзината просторна структура, нејзиниот материјален квалитет и неговата надворешна морфологија, секогаш од современите пристапи. Проектот Лемоа библиотека и културен центар (BIZKAIA) е комплекс од три објекти предложени во партиципативниот процес и кои студиото ќе ги спроведува во текот на три интензивни години.

Испрати коментар

Scroll To Top