Насловна / Вести / Во Европа има 600 милиони птици помалку отколку во 1980 година

Во Европа има 600 милиони птици помалку отколку во 1980 година

Новото истражување за птици покажува дека меѓу 1980 и 2017 година околу 600 милиони од нив исчезнале од ЕУ, што значи загуба на секоја шеста птица во 40 години, објави Здружението Биом!

ptici

Научен тим составен од соработници од Британското кралско друштво за заштита на птиците (RSPB), BirdLife International и Чешкото орнитолошко друштво откри дека значителен дел од овие загуби се поврзани со почести и побројни видови птици. Најголем пад е забележан кај врапчињата (Passeridae), што е за 247 милиони помалку и клукајдрвецот (Alaudidae) кој е за 68 милиони примероци помалку.

Авторите на европските студии проценуваат дека од 1980 до 2017 година имало пад на популацијата на птиците меѓу 17 и 19 отсто, од 560 милиони до 620 милиони птици помалку. Овој драматичен пад е резултат на промените – растот и падот на бројот на единки – кај стотици индивидуални видови птици. Кај видовите птици со пораст на бројот на единки, се проценува дека има 340 милиони единки повеќе отколку во 1980 година, а кај видовите со намалување на бројот на единки, забележани се 900 милиони единки помалку од пред 40 години. Треба да се напомене дека мал број видови птици кои се сметаат за заеднички отпаѓаат на најголем дел од загубите во бројот на единки, а исто така најголем дел од растот на бројот на птици се однесува на само осум видови птици.

ptici1

Најпогодено во овој период во Европа е некогаш многу распространето врапче (Passer domesticus) кое изгубило 50 отсто од својата популација од 1980 година и сега има вкупно 247 милиони врапчиња помалку од ппред 40 години! Исто така, неговиот близок роднина, полското врапче (Passer montanus) доживеа пад од 30 милиони единки. И двата вида птици беа погодени од промените во земјоделската политика и управувањето, но бројот на врапчиња исто така се намали во градовите. Причините за падот во урбаните средини не се јасни, но може да бидат поврзани со недостигот на храна, ширењето на маларијата и ефектите од загадувањето на воздухот.

ptici3

Кога популациите се споредуваат според живеалиштата, најголемата загуба се случила кај обработливото земјиште и птиците од пасиштата. Општо прифатено е дека промените во земјоделските практики водени од политиките се одговорни за наглото намалување на бројот на дивиот свет. Овој пад се случи прво во западноевропските земји, а има докази за пад на бројот на птици во земјоделските живеалишта во земјите откако тие се приклучија на ЕУ и ја усвоија Заедничката земјоделска политика.

Гледајќи ги групите, птиците преселници, исто така, претрпеа пропорционално поголем пад од другите групи.

ptici4

Кај 203 видови птици е забележан пораст на популацијата. Причините за растот на популацијата не се најјасни – климатските промени веројатно играат улога кај некои видови, но други фактори како што е хранењето на птиците во градините исто така би можеле да играат улога.

Иако голем дел од падот на бројот на птици се случил во 1980-тите и 1990-тите, тој се забавил во последната деценија. Во Европската унија, Директивата за птици и Директивата за живеалишта обезбедуваат правна заштита за приоритетните видови и живеалишта и се покажаа корисни за видовите птици и ја зајакнаа заштитата на живеалиштата.

На пример, бројот на седум видови птици грабливки се зголеми во последните децении по зголемената заштита и намалената употреба на пестициди, како и благодарение на почнувањето проекти за реставрација на таргетираните видови. Без овие директиви, нема сомнеж дека падот на многу видови би бил многу поголем.

Сепак, работата на европските научници ги потврдува претходните истражувања кои открија голема загуба во биолошката разновидност. Намалувањето на бројот на вообичаени и бројни видови птици укажува дека е потребна понатамошна голема работа. Постои итна потреба да се зачуваат птиците поврзани со земјоделското земјиште, како и птиците преселници преку нивните миграциски патувања.

ptici2

Намалувањето на бројот на зачестени и бројни видови птици е загрижувачко бидејќи имплицира штета на нашите екосистеми и нивната функција, но потенцијално и на екосистемските услуги од кои зависи човештвото. Големите промени во обичните видови птици значат дека промените во нивната популација имаат големи импликации за здравјето на екосистемите.

Студијата е спроведена според податоците од Паневропската шема за мониторинг на обичните видови птици на Европскиот совет за броење птици и задолжителното известување на земјите-членки до Европската комисија според Европската директива за птици.

Испрати коментар

Scroll To Top