Насловна / Архитектура / Познати наградите на конкурсот за болницата на Цетиње

Познати наградите на конкурсот за болницата на Цетиње

Министерството за просторно планирање, урбанизам и државен имот на Црна Гора ги објави резултатите од меѓународниот конкурс за идејно архитектонско решение на болничкиот објект во рамки на комплексот на Општата болница „Данило I“ на Цетиње, распишан на почетокот на ноември 2023. година.

1н1

Прва награда

Во предвидениот рок пристигнале 78 конкурсни трудови, од кои 73 се земени на натамошно разгледување, а првата награда во вредност од 12.000 евра припадна на проектот на архитектонскиот тим од Црна Гора во состав Немања Митровиќ и Саша Радојковиќ.

1н3

Прва награда

Втората награда (7.000 евра) е доделена на белградското биро Тактика, чии автори се Стефан Ѓорѓевиќ и Далија Дуканац, додека третата награда (3.000 евра) ја доби проектот на подгоричкото биро DVARP + C, чиј тим го сочинуваат Дијана Вучиниќ, Тијана Љешковиќ, Анѓела Бубања, Николина Ѓукановиќ, Тијана Мојсовска и Невена Ивановиќ.

2н2

Втора награда

3н2

Трета награда

Три еднакви откупи во износ од по 1.000 евра отидоа за трудовите на архитекти од Турција, додека уште три конкурсни труда добија посебно признание надвор од условите на конкурсот.

Како што е наведено во одлуката на жирито, архитектурата на првонаградениот проект се одликува со сензибилност кон затечениот контекст, високо ниво на постигнати ликовно – пластични, обликовни вредности, извесна доследност во квалитетот од концептуални до функционални карактеристики на решението, и посебно внимание на деталите и материјалот.

1н5

Прва награда

„Континуитетот на контекстот се чита преку трансформацијата на архитектонските форми изразени на сосема модерен и оригинален начин. Визуелната појавност на објектот се карактеризира со проникнување на духот на традиционалниот и современ архитектонски израз, на многу вешт и прочистен начин, а се во интерес на зачувување на постоечкиот идентитет“ – се вели во извештајот и се додава: „Воспоставувањето дијалог со постоечките дадености е особено препознатливо во однос на затечената ситуација на постојната ‘Детска болница’, од каде што авторите црпат директна инспирација, која се препознава во целокупниот архитектонски израз и детали. Според зборовите на авторите, тоа е одреден омаж на постојниот објект“.

1н2

1н4

Прва награда

Кога станува збор за проектот на архитектите од Тактика, жирито наведува дека ја препознал и вреднувал концизноста и рационалноста што резултирало со коректност на одговорот на поставената задачата – воспоставување на основните елементи на организацијата со потенцијал за прераспределба на содржините со цел да се постигне најдобра можна оперативност во однос на структурата на просторните содржини и локацијата.

2н2

Втора награда

„Движејќи се во рамките дефинирани со конкурсната задача – строго зададена градежна линија, второнаградениот труд се раководи од концизноста и рационалноста. Овие карактеристики се рефлектираат како во однос на непосредното опкружување, задржувањето на постоечкиот зелен фонд, така и во пристапот кон обликување и организирање на просторот“, се објаснува во извештајот.

2н4

2н5

Втора награда

Се додава дека кубичната редуцирана форма тежнее кон воздржано нагласување на присуството на веќе постоечката зафатеност на просторот и ги наследува веќе воспоставените односи со елементите на комплексот и непосредната околина, и заклучува дека определувањето за волумен со рамен кров е одраз на односот на авторот кон контекстот и предметната типологија.

3н1

Трета награда

Да потсетиме, ЈЗУ Општа болница „Данило I“ Цетиње има долга традиција на првата црногорска болница за која изградбата на објектот започнала во пролетта 1872. година и е завршена во мај следната година, според планот на францускиот лекар Г. Фрилеи, но почнува да служи на својата намена дури 1875. година.

3н3

Трета награда

Името го добила по кнезот Данило I Петровиќ Његош и неколку пати била доградувана, денес е запуштена и не е во функција, а сочинува дел од болничкиот комплекс во кој се сместени и Здравствениот дом, Итната помош и Заводот за трансфузија.

Што се однесува до предметниот објект на старата „Детска болница“, која се наоѓа во рамки на комплексот и е изградена со придонеси на граѓаните на Цетиње, со контрола и совети на најреномираните стручни лица од поранешна Југославија, исто така е во запуштена состојба и не се користи со децении.

3н4

Трета награда

Така, со цел да се добие функционално решение и обединување на комплетната здравствена услуга, донесено е најоптимално решение за изградба на нов објект на местото на старата „Детска болница“ во рамки на болничкиот комплекс, што по форма и материјализација треба да придонесе за подигање на естетските вредности, како на потесното, така и на поширокото градско јадро.

 

Испрати коментар

Scroll To Top