Насловна / Вести / Скулптурите на Гоце Делчев и Даме Груев поставени пред Камениот мост

Скулптурите на Гоце Делчев и Даме Груев поставени пред Камениот мост

http://www.porta3.com.mk/http://92.55.64.34/images/stories/info/131_statija6.jpgРетко кога плоштадот "Македонија" бил толку посетен од несл у –
чај ни минувачи кога немало концерт или некоја друга јавна
мани фес тација, како во изминативе две недели, откако
пристигнаа спо мениците на Гоце Делчев и на Даме Груев качени
на коњи. Доа ѓаат гости дури и од други градови за да ги видат, да ги
фо тогра фираат и да им се воодушевуваат.

 

Петметарските статуи беа донесени на 2 мај во раните утрински часови, бидејќи сложеноста на нивниот транспорт ќе предизвикаше голем сообраќаен метеж ако се пре несуваа во друго време. Двете обележја, вредни 850 илјади евра, се поставени на бетонски постаменти во кои се вре жани релјефи со сцени од нивните животи. Завршната изработка им е од платина, па нема потреба да се полираат. На местото и понатаму се вршат завршни градежни работи, пред сè за да се зацврстат бронзените статуи на постаментите.

Испрати коментар

Scroll To Top