Насловна / Вести / Подигнати првите 49 овластувања за планери

Подигнати првите 49 овластувања за планери

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вкупно 49 дипломирани инженери архитекти ги подигнаа овластувањата за изработка на урбанистички планови, планери и потписници на планска документација. Во изминатиот период до Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија беа доставени 82 барања за издавање на овластувања. Сите барања се позитивно решени. Останатите инженери архитекти своите овластувања ќе ги добијат по завршувањето на административната процедура.

Бр. на овластување / Име и презиме
0.0014 Лидија Темелковска Костуранова
0.0017 Анѓелко Мариноски
0.0018 Вера Балева
0.0019 Илија Наков
0.0020 Трајче Грков
0.0021 Олга Делиџакова Клетничка
0.0022 Лидија Андреевска
0.0023 Борислав Јосифов
0.0026 Ана Поповска
0.0027 Владанка Бочварска
0.0028 Илија Шалев
0.0029 Маја Китановска
0.0030 Снежана Поповска
0.0031 Боца Атанасовска
0.0037 Вера Попоска
0.0038 Маја Стефаноска Симоска
0.0040 Томе Ристевски
0.0041 Марина Стојчевска
0.0042 Љиљана Трајковска
0.0043 Слаѓана Крстеска
0.0045 Спасија Савеска
0.0046 Катица Димовска Талеска
0.0047 Бранко Арнаудовски
0.0048 Снежана Илиевска
0.0049 Љубиша Јовановски
0.0050 Мирослав Илиевски
0.0051 Блажунка Митева Трпковска
0.0053 Валентина Спасовска
0.0054 Васил Петкоски
0.0055 Снежана Анѓелкоска
0.0056 Снежана Рашкова
0.0057 Весна Василева
0.0058 Јорго Шундовски
0.0059 Данчо Јовановски
0.0060 Марјан Шукуроски
0.0062 Борче Петровски
0.0063 Благоја Тагасовски
0.0064 Наташа Влчевска Савиќ
0.0065 Силвана Вановска
0.0067 Виолета Бошкоска
0.0069 Милан Јованоски
0.0070 Бојан Муличковски
0.0072 Росица Наумоска
0.0073 Нурхан Изаири
0.0077 Виолета Попоска
0.0078 Валентина Попоска
0.0079 Енис Јакупи
0.0080 Томе Тимов
0.0074 Драган Димески

 

Објавено во број 92. 

Испрати коментар

Scroll To Top